Header image  
Collection of clinical information  
line decor
  Bookmark and Share   Change to English  
line decor
 
 
 
 

 
 
DOELSTELLING

Het doel van het ‘Archive for Homeopathy’ is een databank te maken waaruit eenieder die een positieve bijdrage wil leveren aan homeopathie informatie kan opvragen, zoals bijvoorbeeld voor lezingen, scripties, onderzoek, educatie, persberichten, enzovoort.

Hiervoor zullen we casuïstiek verzamelen die genezen is door homeopathie waarmee een symptoombestand gemaakt wordt. Van daaruit kan onze materia medica en repertoria verbeterd worden. Het kan hier gaan om al gekende of nieuwe symptomen van een middel. Zo kan homeopathie zich steeds verder ontwikkelen en zullen onze praktische resultaten nog beter worden.

De oorsprong van de homeopathische materia medica ligt in de observatie van de werking van stoffen op het organisme van de mens. Dit was het begin.

De bevestiging van deze observaties zijn later gekomen uit de praktische toepassing van de middelen. Van hieruit zijn de specifieke werkingsgebieden en de karakteristieke symptomen van de middelen duidelijker geworden. De praktische waarde van de homeopathische materia medica komt voort uit deze klinisch getoetste informatie.

Om de effectiviteit van homeopathie te verbeteren is het absoluut noodzakelijk dat we de resultaten uit de praktijk verzamelen. Symptomen die onder het gebruik van de middelen verdwijnen kunnen sterke aanwijzingen worden voor de verbetering van de toepassing van het betreffende middel. Het is op deze manier dat in het verleden onder andere de keynotes ontstaan zijn, die we nu nog gebruiken voor de bevestiging van de middelkeuze.

Het is begrijpelijk dat wil zo’n project slagen, het gedragen moet worden door zoveel mogelijk homeopaten. Wij nodigen dan ook iedereen uit mee te werken aan de ontwikkeling van de homeopathie door casussen te rapporteren met de genezen of veranderde symptomen en de karakteristieken waarop het middel gekozen is. Hoe u dit het beste kan doen vindt u in ons protocol.

Onderscheidende kenmerken van het repertorium

Ten opzichte van de bestaande repertoria onderscheid het repertorium van de Stichting Archive for Homeopathy zich in verschillende essentiële opzichten. Deze worden hieronder genoemd en toegelicht.

Gradatie wordt bepaald door formules
Gradaties van de middelen worden bepaald door formules waarin verschillende factoren verwerkt zijn (het aantal bevestigingen is een factor maar niet de enige) en zijn daardoor dynamisch. Dat wil zeggen dat naarmate meer informatie bij de stichting binnen komt de gradatie onmiddellijk herberekend wordt. De gradatie is dus niet gebaseerd op de mening van een enkeling en die vele jaren onveranderd is maar een actueel gegeven gebaseerd op alle beschikbare informatie.

Betrouwbaar/wetenschappelijk
Van elk middel is de informatie dat de basis is van de betreffende rubriek en gradatie in detail beschikbaar en opvraagbaar. Deze details bestaan onder andere uit alle onderliggende complete casuïstiek. De bronvermelding gaat dus verder dan de vermelding van de auteur of het boek. Het accent ligt niet op de reputatie van de persoon die het middel in de betreffende rubriek heeft geplaatst maar op de hoeveelheid en kwaliteit van de relevante casuïstiek.

Iedereen kan deelnemen
In principe kan iedereen mee doen en kan men zelf bepalen in welke mate men mee helpt. Men kan het bij één casus laten of een grote hoeveelheid casuïstiek indienen mits de casuïstiek voldoet aan de gestelde eisen (in hoofdlijnen dus dat het zeker is dat het middel de veranderingen bij de patiënt heeft veroorzaakt).

Non-profit
De stichting is een non-profit organisatie. Het streven is dus om de kosten voor het raadplegen (in digitale en/of gedrukte vorm) van het repertorium zo laag mogelijk te houden (bij voorkeur zelfs gratis).

Copyright © 2008 - Archive for Homeopathy